Stripe

NTNUI har en spesialavtale med Stripe. Våre priser er 1.20% + 1.80 kroner per transaksjon. Mer info kommer. Send en mail til sprint-leder@ntnui.no om du har noen spørsmål.