Slack

Slack er en markedsledende chatte-app. Vi i NTNUI har fått en spesialavtale som gir oss gode vilkår. Mer info kommer.