Utforming

Denne siden er fortsatt under utvikling

Målet med nettsidene til NTNUI er å videreformidle og skape opplevelsen av at "Studietiden er noe spesielt. Vi er unge og lystne på eventyr og opplevelser. NTNUI skal sikte mot å treffe studentene på deres behov og gjøre studietiden til noe man ser tilbake på med et smil."

For å oppnå dette har utforming tatt i bruk metaforen postkort og fysiske bilder go samtalen dette medførerer

På nettsiden til NTNUI skiller vi mellom to kategorier av innhold. Det fortellende og det beskrivende. Det fortellende er innholdet som tar i bruk metaforen postkort eller billedkort, mens det beskrivende er det utfyllende som på samme lag som bakgrunnen