Promotering

Som en viktig del av å engasjere medlemmene stiller hovedsiden med mulighet til å promotere ulike aktiviteter for gruppene. For de innsendte og godkjente promoteringene av HS, vil promoteringen komme på forsiden av hovedsiden under hver sin undernevnte seksjon.