Epostlister

Epostlister i NTNUI

For å sørge for enkel kommunikasjon internt i klubben administrerer Sprint flere epostlister.

gruppeledere@ntnui.no og gruppekasserere@ntnui.no er utdaterte og vi anbefaler at man ikke bruker disse.


For å sende en epost til en av disse epostlistene må man bruke en NTNUI-bruker. Så lenge man bruker NTNUI-bruker sin kan man sende epost til disse adressene på helt ordinær måte.


Dersom du ønsker å melde deg inn i en åpen epostliste kan du selv gjøre dette ved å gå til https://groups.google.com/a/ntnui.no/forum/#!myforums og søke opp listen. Her kan du også selv melde deg ut av epostlista.

Epostlister for grupper og lag

Volleyball administrer selv epostlisten volleyball-alle@ntnui.no hvor alle Volleyball-medlemmer blir lagt til. På denne måten kan Volleyball-leder enkelt kommunisere med flere hundre medlemmer ved å sende epost til volleyball-alle@ntnui.no.

For å få tildelt administratorrettigheter for en eksisterende gruppe, eller opprette nye grupper, ta kontakt med sprint@ntnui.no. NB! På grunn av begrenset kapasitet kan det ta 2 uker før du får tilgang etter å ha sendt mail.

Hvordan legge til medlemmer i epostlista

  1. Gå til Google Grupper.
  2. Velg Legg til medlemmer direkte
  3. Legg inn epostadressene til medlemmene du ønsker å ha i epostgruppa.
  4. Skriv en kort velkomstmelding, typisk "Velkommen som medlem" eller noe lignende.
  5. Trykk Legg til.
  6. Du kan nå sjekke at medlemmene ble korrekt lagt til ved å klikke på Alle medlemmer, og eventuelt delegere administatorrettigheter for epostlisten.