Sprint

Vi er NTNUIs eget IT-utvalg! Vi ønsker å drive NTNUI fremover gjennom diverse prosjekter og nyvinninger.

Medlemmer:

 • Even Kallvik (Leder)
 • Peder Holm (Nestleder)
 • Anders Granås (Økonomi)
 • Pål Fossnes
 • Pål Christian Iversen (Server)
 • Sigrid Eie Ledsaak
 • Bjørn Are Therkelsen
 • Mathias M. Svendsen
 • Mathias S. Müller
 • Andreas Norstein
 • Anders Kirkeby
 • Christoffer Almankaas

Trenger du teknisk assistanse til nettsider, medlemssystem, NTNUI.no-buker eller lignende har vi ukentlige kontortider. Har kan du få hjelp til det du lurer på.

Du kan også sende epost til sprint-frontend@ntnui.no om du trenger hjelp til nettsider. Dersom du lurer på noe om medlemshåndteringssystem kan du sende en epost til sprint-backend@ntnui.no.