Støtte for å reparere klubbmateriell

Bakgrunn

Det er spilt inn for hovedstyret i løpet av 2019 at statuttene favoriserer å kjøpe nytt utstyr selv om det i et markedsperspektiv vill lønt seg å reparere det. Da gruppene ikke ser noen fordeler av å reparere utstyret selv, på grunn av støtteordningene til nytt utstyr, lar man være og ta kostnaden selv, og henter den heller fra fellesskapets midler. Det har vært diskutert eksempler der nyanskaffelser vil være mer hensiktsmessig da en reparasjon kun vil gi en kortvarig løsning. Dette er et viktig aspekt.

Formål

Der reparasjon lønner seg over nyanskaffelser bør det støttes på lik linje med klubbmateriell. Dette skal gi en mer fornuftig pengebruk og på sikt redusere støtten, og eller øke tilbudet til medlemmene i aktivitetsgruppene. Dette har også positive konsekvenser for miljøet.

Prosess

Det bør gjøres en analyse av hvor hensiktsmessig det er å støtte klubbmateriell med 100%. Ut fra denne analysen bør det vurderes hvor mye økte kostnader NTNUI vil ha ved å også støtte reparasjoner, og så veie dette opp mot besparelser der det kjøpes inn nødvendig utstyr for tidlig. Resultatet av denne evalueringen er at en ville støttet nytt utstyr som en kan reparere like vel. Gruppene rapporterer stort sett reele behov, og det vil kun spare kostnader og miljø og kunne reparere.


Forslag

1.0 - Endring av første avsnitt i tildeningskriterier 6.

6. Utstyr/anlegg/lagdrakter

Hovedstyret skal støtte nødvendig utstyr for at gruppene skal kunne avvikle treningsaktivitet. Forbruksutstyr og personlig utstyr støttes ikke. Hovedstyret kan støtte utstyr til nybegynneropplæring. Hovedstyret skal utvise skjønn overfor grupper som er pålagt av særforbund å stille med utstyr til avvikling av kamp og konkurranser. Det kreves innlevert korrekt materialliste ved årsregnskaps innlevering for å få støtte til utstyr. Dersom en kost-nytte vurdering tilsier at reparasjon av klubbmateriell har lavere kostnad enn innkjøp av nytt klubbmateriell, bør reparasjon av klubbmateriell støttes på lik linje med innkjøp av nytt klubbmateriell.


Statutt til sammenligning:

6. Utstyr/anlegg/lagdrakter

Hovedstyret skal støtte nødvendig utstyr for at gruppene skal kunne avvikle treningsaktivitet. Forbruksutstyr og personlig utstyr støttes ikke. Hovedstyret kan støtte utstyr til nybegynneropplæring. Hovedstyret kan støtte innkjøp av utstyr som gruppen har leieinntekter av, men reparasjoner og vedlikehold av slikt utstyr skal gruppen selv dekke. Hovedstyret bør utvise skjønn overfor grupper som er pålagt av særforbund å stille med utstyr til avvikling av kamp og konkurranser. Det kreves innlevert korrekt materialliste ved årsregnskaps innlevering for å få støtte til utstyr.