Saker til Generalforsamling

Her kan du lese høringsvar til store saker som trolig kommer opp på generalforsamling.

Det er ønskelig at du deltar i diskusjon på Slab, melder din tilbakemelding til oss på mail; hovedstyet@ntnui.no eller gjennom denne lenken. Det vil også være mulighet til å spille inn under en workshop på formumsamlingen (30.januar klokken 16.30 i Adolf Øien-bygget (Handelshøyskolen); U36)