Organisasjon

Vår visjon:

Vi gjør norsk idrett bedre!

Idrett er sosial trening. Idrett holder kropp og sinn vedlike, og er en viktig del av enhver persons hverdag. I årene på videregående skole gir mange elever opp idretten som en fritidsaktivitet, ofte på grunn av liten motivasjon til å satse. NTNUI vil vise studentene ved NTNU at idrett ikke bare er trening, men en sosial arena hvor en møter studenter med gleden for idrett til felles. NTNUI skal strebe for å få flest mulig studenter i fysisk aktivitet og fremme kameratskap.

NTNUI er Norges største idrettsforening og forventes å stå frem som et forbilde for resten av idretts-Norge. Foreningens sterke bånd til både utdanningsinstitusjon og studentsamskipnad plasserer NTNUI i en spesielt fordelaktig posisjon. NTNUI vil jobbe aktivt for å styrke studentidretten også i resten av landet.

Visjonen

Ett NTNUI

Gruppene organiserer aktiviteten i NTNUIs mange idrettsgrener, og dette er foreningens viktigste funksjon. Administrasjonen sentralt i NTNUI skal bistå gruppene etter beste evne. Sentralt har arbeidskraften i senere år vært for liten til å takle jobben å administrere en så stor klubb som NTNUI – foreningen må sentraliseres.

Visjonens formål er å skape større tilhørighet blant gruppene til ett, felles NTNUI. Foreningens mange ledere skal føle at de har et nettverk i foreningen. Administrasjonen sentralt utvides for å lette arbeidsmengden på Hovedstyret og vil i større grad kunne assistere gruppene. Hovedstyret vil som en følge kunne fokusere mer på egne prosjekter og videreutvikle foreningen.

Ett NTNUI vil kunne ta en tydeligere posisjon i Trondheims studentmiljø og vil bli en mer attraktiv arbeidsgiver for frivillige studenter. Gruppene vil merke større fordel av tilknytningen til NTNUI gjennom synergieffekter og sterkere støtte i administrasjonen.