HS-stillinger 19/20

Vilde (Nestleder):

Som nestleder er jeg koordinator for de ulike administrative utvalgene i NTNUI. Det må utvikles klare retningslinjer for utvalgene, og det må legges til rette for et godt samarbeid mellom de i form av workshoper og møter. Dette er tiltak for å sørge for at alle beveger seg i samme retning, og at det skapes et sosialt miljø på tvers av utvalgene.

Det tidligere Hovedstyret satte igang et prosjekt med fokus på klubbutvikling. Dette la grunnlaget for en felles vei NTNUI ønsker å bevege seg i. Jeg er ansvarlig for å ta arbeidet videre og samle dette til en strategiplan for NTNUI i årene fremover.

Som nestleder for Studentlekene Trondheim 2019 skal jeg også delta i arbeidet frem mot SL 2021. Dette vil i stor grad gå ut på å sørge for organisasjonens synlighet frem til et nytt styre er på plass, og legge til rette for god erfaringsoverføring.

Jeg skal også sammen med Arrangementutvalget arbeide med prosjektet FSA/ISM. Dette handler om å utvikle felles sportslige og sosiale møteplasser for gruppene, Admin, samt alle medlemmer av NTNUI.

Pauline (økonomiansvarlig)

Som økonomiansvarlig har man hovedansvar for budsjettering og økonomistyring. Videre skal jeg aktivt søke støtteordninger, samt sørge for at undergruppene også gjør det samme i situasjonene der det er mer aktuelt. Jeg har også det administrative ansvaret for banken. I tillegg vil jeg være med å utforme økonomiutvalget.

Som tidligere økonomiansvarlig for Studentlekene Trondheim 2019, skal jeg også delta i arbeidet frem mot SL 2021. Dette vil i stor grad gå ut på å sørge for organisasjonens synlighet frem til et nytt styre er på plass, og legge til rette for god erfaringsoverføring.

Jeg jobber også med sponsorer, og vil blant annet være hovedkontaktpersonen til Nordic Choice. Dette er også noe jeg kommer til å dra med inn i SL. Videre er Trondheimsmodellen et annet prosjekt jeg kommer til å jobbe mye med.

Manith (Hovedkasserer)

Som hovedkasserer har jeg ansvaret for regnskapet for Hovedstyret, gruppene og utvalget i henhold til til regler og statutter. For gruppene og utvalgene skal jeg bare følge opp at gruppekassererne fører regnskapet for gruppene riktig under de tre internrevisjonene. På banken har jeg og Pauline ansvar for alle transaksjonene til NTNUI og sine grupper.

Ellers har jeg og Pauline ansvaret for økonomiutvalget (som skal fortsette med, mangler mandat) som skal bistå HS med internrevisjon og ulike prosjekter på sikt.

Videre vil jeg jobbe med å gi økonomiutvalget et større eierskap i NTNUI, og få til en alternativ løsning til lagringen av regnskapet ved hjelp av Sprint.

Inger (Informasjonsansvarlig)

Som informasjonsansvarlig er jeg ansvarlig for at riktig informasjon skal komme fram til riktig menneske på best mulig måte. Jeg er kontaktpersonen fra Hovedstyret mot Sprint, og har jevnlig kontakt med de og jobber sammen med de på diverse prosjekter. Ett av de større prosjektene akkurat nå er GDPR, personverns erklæring, som vi akkurat har fått opp en arbeidsgruppe på. Jeg oppdaterer til tider også nettsidene, hovedsakelig Wikien og informasjon som er på engelsk.

En annen arbeidsoppgave jeg har er oppdatering av lovene og statuttene, dette er hovedsakelig etter generalforsamlingene.

Jeg er også ansvarlig for medlemsregistreringen, og har prøvd å lære meg KlubbAdmin så godt som det går an.

Eirik (Politisk ansvarlig)

Som politisk ansvarlig er man hovedansvarlig for eksterne samarbeid, og representerer NTNUI i mange forum utad. Politisk i HS er også ansvarlig for sakspapirer for generalforsamling.

Årets prosjekter inneholder aktivCampus, samarbeidet med Sit/NTNU, å opprette en lengre strategiplan for NTNUI, samt foreningens sponsorvirksomhet.

Ida Tomine (Arrangementsansvarlig)

Jeg har ansvar for arrangementer som arrangeres av NTNUI. I forrige styreperiode ble det opprettet et arrangementsutvalg, og som arrangementsansvarlig er jeg også leder for dette utvalget. Utvalget arbeider med arrangementer som forumsamling, gruppeledersamling, idrettskavalkaden og Gudenes natteliv. Tv-aksjonen inngår også i dette arbeidet. I tillegg er tanken er at utvalget skal være til hjelp for gruppene som en kunnskapsbase for arrangementsplanlegging.

I året som kommer planlegges det flere sportslige og sosiale møteplasser for gruppene, Admin, samt alle medlemmer av NTNUI. I den anledning har Hovedstyret opprettet to nye prosjektgrupper, FSA/ISM og Utvalgene, som skal arbeide tett inn mot arrangementsutvalget.

Videre er jeg prosjektleder for Treningsløftet, som er en innsatsuke i AktivCampus-prosjektet. Prosjektgruppen for Treningsløftet består også av flere aktører som Sit, NTNU og Velferdstinget.

Oskar (Kommunikasjonsansvarlig)

Jeg har ansvaret for kommunikasjon og markedskommunikasjon eksternt og markedskommunikasjon internt (dette er også en del av prosjektet informasjonsløftet). Jeg jobber med å kartlegge og bedre omdømmet til idrettslaget både internt og eksternt. Omdømmearbeidet handler om å sørge for at vi får publisert nyheter på våre nettsider, men også i medier som er relevante. Her vil jeg gjerne ha hjelp fra medlemmene våre hvis noen vet om noen prestasjoner som er verdt medieoppmerksomhet. Jeg sørger for at kommunikasjonsutvalget Blits kan fungere godt og støtter dem hvis det er noe de trenger. Jeg styrer også NTNUIs SoMe-kontoer.

Oskar tilbyr også medietrening til alle ledere i NTNUI hvor dette er relevant. Dette er anbefalt for de store gruppene, men også for de som bare vil vite hvordan man snakker med media.

Iløpet av året vil en kommunikasjonsstrategi være en av de viktige prosessene jeg arbeider med, jeg vil også jobbe for at NTNUI skal være mer synlige, og dermed mer attraktive for sponsorer og nye medlemmer.

Dette er også et arbeid jeg er involvert i gjennom prosjektgruppen sponsor.

Sammen med Stine er jeg også med i prosjektet “Vår merkevare” som er et prosjekt hvor vi setter retningslinjer og ser på hvordan merkevaren NTNUI skal utvikles videre, spesielt nå som NTNUI har fått patent på merkevaren, og dermed har rettigheter på å beskytte den.

Stine (Materialansvarlig)

Som materialansvarlig har jeg ansvar jeg for alt av bekledning og materiell i NTNUI. Jeg er også klubbens kontaktperson for SmartProfil som er vår hovedleverandør av klær og tilbehør. All bruk av NTNUI-logoen (vår merkevare) på produkter må hovedstyregodkjennes, og dette går via meg.

Som mosjonsansvarlig har jeg hovedansvaret for “NTNUI Mosjon” som er et lavterskeltilbud rettet mot alle byens studenter. Vi håper i år å få på plass et “Mosjonsutvalg” som sammen med meg skal jobbe mot å få utnyttet potensialet mosjonstilbudet har. Gjennom prosjektet ‘vår merkevare’ skal jeg sammen med Oskar i hovedstyret jobbe for å skape en enhetlig merkevare gjennom retningslinjer for bruk av merkevaren, videreutvikling av kleskolleksjonen, og utvikling av andre produkter og promoteringsmateriell. Prosjektet inkluderer gjennomgang av eksisterende bruk av vår merkevare og eventuelle tiltak for å styrke merkevaren vår for fremtiden, samt en gjennomgang av gruppene generelt (sportslig tilbud, kostnad for å drive med sporten i NTNUI, osv.).

Ingrid (SL-kontakt og leder av Baneutvalget)

Som SL-kontakt har jeg ansvaret for å videreutvikle SL2021 sammen med Vilde og Pauline. Vi skal jobbe for en kontinuerlig synliggjøring av SL for å skape mer blest rundt arrangementet og gjøre det enda større. Jeg er ansvarlig for å danne et nytt SL-styre mot slutten av året, og lage en strategiplan som danner et godt grunnlag for styrets fremtidige arbeid. I tillegg skal vi jobbe for at SL skal bli en større del av NTNUI og ikke kun et sideprosjekt.

Som leder av baneutvalget er jeg ansvarlig for Dødens dal, og treningstidene til NTNUI på Lade. Sammen med utvalget er jeg ansvarlig for å sette opp treningstider for NTNUI i Dødens dal samt å ta imot bookinger fra andre som ønsker å bruke banen. Jeg er også ansvarlig for å lage fakturaer og sende ut disse til alle lag som ikke er NTNUI, men som bruker banen. Siden det er UKA denne høsten blir det også mye kontakt med UKA og Sit i forhold til at UKA vil sette opp et nytt telt som påvirker banen i større grad. Jeg blir også ansvarlig for å flytte treningstidene til NTNUI til Lade og Tempe i de 50 dagene UKA har krav på Dødens dal.

Jeg er også treneransvarlig som vil si at jeg har ansvaret for at alle grupper skal skrive trenerkontrakt for alle trenerne sine hvert semester. Jeg har også ansvaret for å lage trenerkort til alle trenere i NTNUI som ikke har tilgang til Sit.

Edvard (Leder)

Den viktigste rollen jeg har er å lede Hovedstyret på en god måte så HS kan levere best mulig for hele NTNUI. Videre har jeg også en sentral rolle inn mot Sit, Velferdstinget, NTNU og andre studentpolitiske organisasjoner. Et godt samarbeid her er viktig for NTNUI og for at studentene skal oppleve Sit og NTNUI sitt tilbud fra sin beste side.

Videre vil jeg jobbe for å løfte foreningens informasjonsflyt og minske avstanden mellom HS og resten av gruppene. Målet er at alle i foreningen skal ha givende verv og føle at de er en del av et felleskap de selv føler seg hjemme i.