Forsikring

Dette dokumentet skal svare deg på noen viktige spørsmål om forsikring som er viktig når du arrangerer noe eller har tillitsverv i NTNUI.


Hvilke forsikringer har NTNUI?

Ansvarsforsikring; dette er i korte trekk en forsikring som dekker oss dersom vi blir erstatningspliktig på grunnlag av et uhell vi har skyll i. Dette er ikke en ulykkesforsikring, som dekker dersom noen skader seg på treninger, kamper eller på turer i regi av NTNUI.

Eiendelsforsikring; dette har vi for de eiendeler som befinner seg på idrettsbygget i dag. Eiendelsforsikring dekker mot tyveri ved innbrudd, brann eller liknede. Det er en begrenset sum, mer om dette kommer er er under utredning.


Har jeg ansvar og er jeg dekket for dette?

Det er viktig å vite at selv om NTNUI har ansvarsforsikring har vi som forening en plikt til å opptre aktsomt. Vi dekkes ikke ved grov uaktsomhet. Det vil være opp til en domstol å vurdere hvordan ansvars skal fordeles i verst tenkelig tilfelle, men har kan man både som person og forening ende opp i en situasjon der man ikke er forsikret fordi man burde vist bedre.

Handler det innenfor normalen og det skjer et uhell vil du være dekket i alle tilfeller.

En ytterst sjeldent tilfelle, men verdt å nevne er bilreiser der bilen ikke er forsikret. Dette er ulovlig, og dette kan medføre at ingen personer i bilen er forsikret ved et uhell. Man kan også bli erstatningspliktig overfor tredjepart. Oppfordringen her er kun å reise bevissthet rundt dette med bilforsikring da man har sett konsekvensen av å sluntre unna, ved å ikke betale forsikringspremie, kjøre selv om dato for EU kontrollen er utgått, eller andre ting som fører til ugyldig forsikring. Merker man dette må man handle og finne alternative transportmetoder.


Hvilke forsikringer er det viktig at jeg vet om?

Reiseforsikring; dette er det lurt å oppfordre alle og ha. Den dekker mange tilfeller man ikke en gang er klar over. Tyveri, sykdom og og ulike typer skade dekkes i større eller mindre grad. Så dette bør være et must for ved lengre turer i samlet gjeng. Har man ikke dette vil gruppen fort befinne seg i uønskede situasjoner, der man må ta vanskelig valg.

Forsikring knyttet til lisens i Idrettsforbundet. Det fleste idretter har intakt en forsikring i lisensen man betaler til idrettsforbundet som dekker invaliditet som følge av en idrettsskade. Sett dere inn i hva dere forsikring dekker, det kan være greit å viste på veiene av gruppen sin, dersom man skulle få spørsmål. Det er enkeltpersonen ansvar å være informert, men like vell å amjefalle og ha kjennskap til.