Vipps

Hvordan fungerer NTNUI vipps?

1: Naviger til www.vipps.no og velg logg in på den øverste linjen.

2: Her får du to valg

  • VippsGO kan brukes dersom man er registrert i VippsPotalen. VippsGO er en butikkløsning hvor man kan legge til varer og tjenester med spesifikke priser
  • VippsPortalen benyttes til å administrere de forskjellige Vippsprofilene. Det kreves at administrator har BankID eller BankID Mobil tilgjengelig.

Dersom dere har VippsGO (bestilles fra VippsPortalen) kan dere lage meny og foreta en rekke endringer etter innlogging. Tilgang må bestilles av administrator. Dersom man ønsker tilgang må fødsels- og personnummer, navn, epost og mobilnummer sendes til administrator (okonomi@ntnui.no)

Ettersom NTNUI er en ideell organisasjon (per 2019), trenger vi ikke å betale moms, eller VAT. Moms, eller VAT kan settes til 0% under innstillinger i VippsGO.