Støtteordninger

Skal dere arrangere et arrangement? Har dere planer om å gjennomføre tiltak i forbindelse med rekruttering og kompetanseheving? Har dere et prosjekt dere ønsker å gjennomføre? Dette er bare eksempler på flere situasjoner der man kunne trenge litt ekstra økonomisk støtte for gjennomføring. Heldigvis finnes det ulike støtte- og tilskuddsordninger man kan søke på som et idrettslag. Under finner du informasjon om de viktigste.

NSI Utviklingsmidler

Søknader vurderes fortløpende

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet ved studiested i Norge og forbedre kontinuitet og kompetanse i studentidrettslagene tilsluttet Norges studentidrettsforbund. Utviklingsmidler er ment for å videreutvikle gruppen. Tiltak rettet mot rekruttering, kompetanseheving, eller bedring av aktivitetstilbud støttes. Se mer detaljert info om hva som støttes på nettsiden. Maks søkesum er 8 000 kr.

Nettsted med søknadsskjema: studentidrett.no/klubbtilbud/stoetteordninger/oppstarts-og-utviklingsmidler

Utfylt søknadsskjema sendes til: nsi@studentidrett.no

NSI Oppstartsmidler

Søknader vurderes fortløpende

NSI støtter opprettelsen av nye utvalg i NTNUI. Se nettsiden for mer detaljert info om hva som støttes. Makssum er på 8 000 kr.

Nettsted med søknadsskjema: studentidrett.no/klubbtilbud/stoetteordninger/oppstarts-og-utviklingsmidler

Utfylt søknadsskjema sendes til: nsi@studentidrett.no

Trondheim Kommune - Arrangementstøtte

Søknadsfrister:

1. desember for arrangementer i perioden 1. januar til 30. juni året etter.

1. juni for arrangementer i perioden 1. juli til 31. desember.

Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement innen idrett og friluft i Trondheim. Alle arrangement innen idrett og friluftsliv har mulighet til å få tilskudd, men midlene er begrenset, og tildelingen vil bli gjort etter en prioritering mellom søknadene. For å kunne søke om arrangementsstøtte må man være aktør i aktørbasen. Send mail til okonomi@ntnui.no dersom du trenger hjelp til å bli lagt til i aktørbasen.

Nettsted og link til søknadsportal: trondheim.kommune.no/arrangementsstotte/

Bama Idrettsfrukt

Søknader vurderes fortløpende

Bama gir alle idrettslag 60 % rabatt på frukt, grønt, Bendit-produkter og juice! Bama mener at fysisk aktivitet og et sunt og godt kosthold hører naturlig sammen. Derfor kan man søke om refusjon - enten det er til trening, samlinger, renn, cuper eller andre sportslige arrangementer.

Nettsted: eatmovesleep.no/idrettsfrukt/

Studenttingets prosjektmidler

Søknader vurderes fortløpende

Studenttinget er NTNUs studentdemokratiske organ, og de har 45000 kr å fordele på prosjekter i løpet av året. Prosjekter som kommer flest mulig studenter ved NTNU til gode prioriteres.

Nettsted: studenttinget.no/prosjektmidler

Repromidler

Søknadsfrist: 1.mars og 1.oktober

Dersom man benytter seg av NTNU Trykk til produksjon av trykt materiale, har man mulighet til å få refundert opp til kr 10 000. Størrelsen på refusjonen er avhengig av antall søkere.

Nettsted: studenttinget.no/refusjon/

Rektors pott

Søknader vurderes fortløpende

Rektor på NTNU deler ut kr 1 000 000 i året. NTNU-studenter kan søke midler til arrangementer som gjelder mange studenter. Selve søknaden må inneholde beskrivelse av arrangement, søknadsbeløp og budsjett.

Søknad sendes til: postmottak@adm.ntnu.no

NIF Spillemidler til utstyr

Søknadsfrist: Februar

Kulturdepartmenetet og Norges idrettsforbund har satt av en stor sum utstyrsmidler som skal tildeles klubber og særforbund. Her har hver gruppe ansvar for å søke på vegne av sin idrett. Midlene søkes via SportsAdmin. For informasjon om rettningslinjer, godkjent utstyr etc - se nettside.

Nettside: idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Grasrotandelen

Hele året

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping til å gi 7 % av spilleinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Her har man altså mulighet til å bli grasrotgiver til NTNUI.

Nettsted: norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=975728773

Extrastriftelsen

Søknadsfrist: 15. august for prosjekter med oppstart på våren

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse som forvalter en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklasse. ExtraStiftelsen består av 32 medlemsorganisasjoner. NIF er ikke medlemsorganisasjon, kun søkerorganisasjon. Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med en fysisk sykdom
  • mennesker med psykisk sykdom, eller
  • mennesker med lav betalingsevne

Nettsted og søknadsskjema: extrastiftelsen.no

Coop

Søknader vurderes fortløpende

Coop er en stolt sponsor av norsk idrett og støtter opp under tiltak som fremmer et mer aktivt samfunn. Coop har mange butikker i Trondheimsområdet, og her gjelder det å ta kontakt over mail med disse.

Nettsted: coop.no/sponsorvirksomheten

Gjensidigestiftelsen

Søknadsfrist: 15. september

Frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte til prosjekter. Stiftelsen fokuserer på tiltak som skaper et sunnere og mer aktivt samfunn. Prosjekter eller utgifter som er ferdige før svar på søknaden mottas. Stiftelsen kan støtte utbyggelser av anlegg eller koier. I søknaden er det viktig å beskrive ideen og gå gjennom planen for prosjektet. Hvis budsjettet overgår 100 000 kr, må det også legges ved.

Nettsted og søknadsskjema: gjensidigestiftelsen.no/sokerside/

Tine - Smart idrettsmat

Smart idrettsmat er en tjeneste hvor man kan bestille mat til idrettsarrangementer. Tine tilbyr en rekke produkter til en bedre pris.

Nettsted: tine.no/smartidrettsmat/

Velferdstingets prosjektmidler

NTNUI har en avtale om fast årlig støtte fra Velferdstinget. Av denne grunn kan ikke vi søke om prosjektmidler fra dem. Søknader fra NTNUI vil altså ikke bli vurdert.