Ekstrabevilgninger

Ekstrabevilgninger

Det er mulig å søke om ekstrabevilgninger på faktiske utgifter som har oppstått. Fra statuttene fremkommer det følgende angående ekstrabevilgninger: "Formålet med denne potten er å gi gruppene midler til uforutsette utgifter som har kommet i løpet av året, og som gruppene ikke hadde mulighet til å forutsi når de satte opp budsjettet. I tillegg kan hovedstyret i ordinær budsjettbehandling be grupper med usikre utgifter, som ligger innenfor tildelingskriteriene, søke om dette som ekstrabevilgninger." Mal for søknad finner du her .

Frister for vår- og høstsemesteret er:

  • 01.06.2019
  • 15.12.2019