Kontakt: blits@ntnui.no

Leder: Steffen Rysgård

Nestleder: Nils Dittrich

Fotograf: Roland Richter

Promo hjelperen til NTNUI

Her kan du sende inn oppdrag til oss! Du vil bli kontaktet så fort vi får muligheten :)

Hvis oppdraget haster kan dere også sende en mail til oss slik at vi kan prøve å mobilisere arbeidskraft i tide!

(Hasteoppdrag defineres som innen 2 uker fra datoen du sender inn oppdraget)


Takk for at nettopp DU gjør NTNUI bedre!