Studentlekene


Om

Studentleker (SL) er et konsept eid av NSI og tildeles forskjellige idrettslag i Norge opp til to ganger i året (høst- og vårsemester). De siste årene har tradisjonen vært at SL arrangeres annenhvert år i Trondheim. NTNUI har en egen komité og underorganisasjon som er ansvarlig for arrangeringen av studentlekene. Studentlekene ble sist avholdt i Trondheim 20-24.februar 2019. Det søkes om nytt arrangement i februar 2021. Opptak av SL-styret vil skje i september 2019.

Studentlekene-organisasjonen står for alt det ikke-sportslige og støtteapparat rundt det sportslige, under lekene. Med det menes at selve idrettene arrangeres av de dedikerte undergruppene i NTNUI (med enkelte unntak).


Nettside:

https://sltrondheim.no/


SoMe:

https://www.facebook.com/sltrondheim/

https://www.instagram.com/sltrondheim/


Bilder:

https://www.flickr.com/photos/130592709@N07/