Arrangement

Om arrangementsutvalget

Arrangementsutvalget er et administrativt utvalg og skal bistå Hovedstyret i arrangementsarbeid. Målet er å skape de beste øyeblikkene i studietiden gjennom å tilrettelegge for gode arrangementer. Utvalget har følgende fokusområder:

Møteplasser

Utvalget ønsker å etablere møteplasser på tvers av gruppene i NTNUI. Arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og diskusjon er tiltak i retning av Ett NTNUI.

Kunnskapsbase

Utvalget ønsker å være en kunnskapsbase for grupper som skal arrangere både små og store arrangementer. Flere grupper har opparbeidet seg god kunnskap om blant annet lokaler, anlegg, kost og losji. Denne kunnskapen vil vi samle i en felles base, slik at flere uerfarne grupper kan benytte seg av denne kunnskapen.

Kalender

Utvalget ønsker å samle arrangementer som arrangeres av gruppene i NTNUI en felles kalender på nettsiden. Kalenderen utvikles i samarbeid Sprint og vil gi gruppene mulighet til å synliggjøre sine arrangementer i større grad. Mer informasjon kommer.