Økonomi

Vi er NTNUIs eget økonomiutvalg! Økonomiutvalget jobber med å utvikle, effektivisere og forenkle de økonomiske prosessene i NTNUI. Økonomiutvalget er også et viktig ledd i NTNUIs internrevisjon.


Medlemmer:

  • Pauline
  • Manith
  • Joakim
  • Sindre


Er det noe du lurer på knyttet opp mot økonomien, eller har du noen tanker om hva som kan forbedres knyttet mot de økonomiske prosessene og hvordan? Ta kontakt med okonomi@ntnui.no