NTNUI Wiki

Velkommen til NTNUIs wiki!


Hva vil du finne her?

Denne internsida er helt klart et arbeid under utvikling, og vil bære preg av det en stund fremover. I starten vil du finne en del informasjon fra Sprint relatert til IT-løsninger. Etterhvert vil det komme informasjon fra flere av NTNUIs utvalg og HS. Du vil også finne igjen Kassererveiledningen, bilag, refusjonskjema og lignende under Økonomi & regnskap.

Hva skjer fremover?

Ett NTNUI

Ett NTNUI er visjonen Hovedstyret gikk inn med i vår. Det er en sentraliseringsvisjon med formål å gjøre det lettere for Hovedstyret å utføre sin viktigste oppgave – å støtte opp under gruppenes aktivitet. Håpet er å skape en større følelse av tilhørighet til ett, felles NTNUI for våre frivillige.

For å få dette til, utføres blant annet følgende tiltak:

Administrasjonen utvides med flere utvalg, slik at Hovedstyret har større kapasitet til å bistå gruppene

  • Sprint vil hjelpe gruppene finne nye, digitale løsninger til sine problemer
  • Arrangementutvalget vil skape møteplasser for foreningens ledere hvor vi kan diskutere problemstillinger og dele erfaringer
  • HR-utvalget vil veilede gruppenes styrer i søken etter bedre samspill mellom medlemmene
  • PR-utvalget vil stille opp som fotografer og bistå gruppene med markedsføring
  • Økonomiutvalget vil effektivisere revisjonen av foreningens økonomi

Informasjonsflyten i foreningen forbedres, slik at gruppene kan føle større eierskap i foreningens prosjekter og lettere komme med egne innspill

  • Lederkonferanser vil være semesterets viktigste samling, hvor foreningens ledere diskuterer foreningens situasjon og fremtid
  • Forumsamlinger er jevnlige møteplasser for erfaringsutveksling, diskusjon og idemyldring
  • Vår nye nettside vil benyttes for å jevnlig oppdatere om hva som tas opp Hovedstyrets møter, og grupper oppfordres til å sende inn nyheter om sin egen virksomhet også
  • Gruppene vil oftere bli bedt om å gi tilbakemeldinger til Hovedstyret om styrets arbeid og problemstillinger som gjelder hele foreningen

Dette skjer ikke med én gang, men vi går likevel fort frem. I høst under lederkonferansen er målet å utarbeide en felles strategi for årene fremover, som kan vedtas ved generalforsamlingen neste vår.